Nieuws - 17 mei 2021

Arie van den Herik

Even voorstellen: Arie van den Herik, accountmanager SOB-Rotterdam

“Wat een mooie uitdaging om mij in te mogen zetten voor Sterk Techniek Onderwijs in Rotterdam!”

We stellen je graag voor aan Arie van den Herik, de nieuwe accountmanager bij SOB-Rotterdam.

Welkom aan boord Arie! Wat ga je doen voor Sterk Techniek Onderwijs in Rotterdam?

Als accountmanager ga ik in eerste instantie op zoek naar bedrijven die zich willen inzetten om de aansluiting naar de beroepspraktijk te verbeteren door het aanbieden van bijvoorbeeld stages en gastlessen. Daarnaast ga ik voor het project Bouwen aan Techniekhub kijken op welke manier we de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen verduurzamen en zichtbaar maken.

Kun je iets vertellen over je achtergrond in het onderwijs?

Mijn carrière begon ooit ook in Rotterdam. Als jonge leerkracht met een diploma wiskunde en economische wetenschappen op zak werd ik aangesteld op de Juliana Mavo aan de Pr. Margrietstraat in Rotterdam Hillegersberg (nu onderdeel van de Melanchthon Mavo Schiebroek). Op deze school heb ik de liefde voor het onderwijs opgedaan. Nog steeds heb ik contact met een aantal oud-collega’s. Na 5 jaar in Rotterdam ben ik verhuisd naar het agrarisch onderwijs (vmbo) in Ottoland (later Wellant en straks Yuverta). Daar heb ik een prima tijd gehad en geleerd hoe onderwijs en bedrijven kunnen samenwerken op inhoud en middels stages! De school wás als het ware van het regionale bedrijfsleven. Het agrarisch onderwijs was daarin uniek in die tijd. Later heeft dit ook wel als voorbeeld gediend voor de verdere ontwikkeling van het vmbo. Na deze periode heb ik gekozen voor het mbo en daarin alle ontwikkelingen (schaalvergroting, commercieel aanbod /contractonderwijs, inhoudelijke vernieuwing, projecten) van nabij meegemaakt. Altijd in een managementfunctie. In 1999 ben ik gestart als directeur van het toenmalige SSPB Dordrecht, tegenwoordig Bouwmensen. Een collega-bedrijf van Rijnmondbouw. Daar heb ik een fantastische tijd gehad en veel geleerd hoe we samen met de bedrijven de opleidingen vorm konden geven in een gedegen en inhoudelijke samenwerking met het ROC. Daarin veel samengewerkt met het vmbo!

“Ik zet me graag in voor verbinding van ondernemers, overheid en onderwijs.”

Hoe ben je zelfstandig ondernemer geworden?

Op het “hoogtepunt” werden 180 leerlingen gedetacheerd bij bouwbedrijven. Helaas werd het rond 2010 allemaal veel minder. Crisis! Bedrijven stuurde leerlingen terug, subsidies verdwenen en een forse afslanking was het gevolg. In 2012 werd mijn contract opgezegd en heb ik gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap!

Het was een uitdagende tijd. Zelf “de boer op” om opdrachten te verwerven. Fascinerend hoe het dan toch lukt middels het netwerk opdrachten te kunnen binnenhalen. Dat is een hele lijst geworden….. ik heb met vallen en opstaan veel geleerd. Ik heb er altijd voor gekozen de opdrachten te verrichten in de verbinding van ondernemers, overheid en onderwijs. Daarnaast heb ik ook ervaring opgedaan in meerdere politieke en maatschappelijke functies en bv als bestuurslid van de Werkgevers Drechtsteden.

Wat mogen we verder nog van je weten? 

Ik woon in Sliedrecht (geboren en getogen ook) en heb een “geschiedenis” in de baggerindustrie. Mijn ene opa was garantieschipper en de andere werkzaam in de kust- en oeverwerken.

Privé ben ik getrouwd, mijn echtgenote is directeur van een basisschool in Ridderkerk, en ik heb twee kinderen en 4 kleinkinderen.

Hoe kunnen bedrijven contact met je opnemen?

Ik zie er enorm naar uit om vanuit mijn expertise/ervaring met veel energie en enthousiasme aan de slag te gaan! De eerste ontmoetingen die ik heb gehad zijn veelbelovend.

Via mail ben ik te bereiken onder arie@sob-rotterdam.nl en telefonisch 06 51508417.

 • News - 16 september 2021

  Uitnodiging

  Wij willen u graag bijpraten over de STO activiteiten in Rotterdam Noord. Dit doen wij op dinsdag 2 november 2021 op het Experience College in Rotterdam met na afloop een lopend buffet. ...

 • News - 18 juni 2021

  Beroepen in Beeld

  Op 16 en 18 november 2021 organiseert SOB Rotterdam de Beroepen in Beeld-dagen. Deze dagen gaan vmbo-leerlingen op bedrijfsbezoek of krijgen een gastles/workshop op school. Het doel is om kennis te maken ...

 • News - 15 juni 2021

  Gastlessen Tooropmavo

  Dinsdag 8 juni 2021 waren er gastlessen van professionals bij Tooropmavo. Zij gaven de leerlingen een kijkje in de beroepspraktijk en vertelde hun persoonlijke loopbaanverhalen. Het was een groot succes, zowel voor ...

 • News - 15 juni 2021

  Bedrijfsbezoeken

  Op 22 en 24 juni zijn de eerste pilots zodat leerlingen een kijkje kunnen nemen in de keuken van verschillende bedrijven. Zij oriënteren zich op verschillende beroepen in de technische sector. We ...

 • News - 17 mei 2021

  SOB partner Jet-Net & TechNet

  Jet-Net & TechNet is een partner van SOB Rotterdam. Informatie wat ze kunnen bieden kun je hier lezen. In deze nieuwsbrief doe je inspiratie op over het geven van een goede gastles, dagen zij ...

 • News - 17 mei 2021

  Arie van den Herik

  Even voorstellen: Arie van den Herik, accountmanager SOB-Rotterdam “Wat een mooie uitdaging om mij in te mogen zetten voor Sterk Techniek Onderwijs in Rotterdam!” We stellen je graag voor aan Arie van den Herik, ...

 • News - 17 mei 2021

  Nieuwsbrief Tech op Zuid

  SOB Rotterdam is een initiatief van Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam Noord en Sterk Techniek Onderwijs Zuid. Hier een update van de projecten van Rotterdam Zuid. ...

 • News - 16 maart 2021

  Jongeren met een migratieachtergrond: onbenut potentieel voor de technieksector

  Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. CBS-cijfers wijzen uit dat we in het ...

 • News - 4 maart 2021

  Nieuwsbrief Tech op Zuid

  Het is weer de hoogste tijd voor een Tech op Zuid nieuwsbrief! Het heeft dit keer iets langer geduurd omdat we op zoek moesten naar een nieuwe communicatieadviseur. Gelukkig hebben we inmiddels ...

 • News - 18 februari 2021

  Spindler Installatietechniek doet ook graag mee

  Bijna geruisloos is het platform Samenwerking Onderwijs Bedrijven Rotterdam tot stand gekomen. Dit platform ondersteunt aangesloten scholen en bedrijven in Rotterdam, zodat leerlingen zich kunnen oriënteren op kansrijke beroepen in deze regio. ...

 • News - 21 januari 2021

  Nieuwsbrief STO Rotterdam Noord

  Dit is de eerste STO Rotterdam Noord nieuwsbrief. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u aan bij angela@sob-rotterdam.nl ...

 • News - 18 januari 2021

  Meer techniek in het Praktijkonderwijs

  Leerlingen maken kennis met hout-, metaal- en schildertechniek. Ook wordt er een nieuwe uitstroominrichting fietsonderhoud ontwikkeld. Er is in de periode augustus - december 2020 aandacht en tijd besteed aan de inrichting van ...

 • News - 18 januari 2021

  Rijn- en Binnenvaart

  Er is een groot tekort aan mensen in de binnenvaart. We willen doorlopende leerlijnen vmbo en mbo realiseren voor deze sector. Het gaat om de opleidingen Matroos, Rijn- en binnenvaart, Schipper en ...

 • News - 18 januari 2021

  Technologie en toepassing

  Technologie en toepassing is een nieuw schoolexamenvak voor de GL en TL. Dit vak wordt met 24 pilotscholen van verschillende regio's ontwikkeld. Het vak laat leerlingen kennismaken met alle sectoren waarin technologie ...

 • News - 18 januari 2021

  Meer techniek op de vmbo-scholen

  Is het zinvol het techniek profiel M&T (Mobiliteit en Transport) te herintroduceren in het voortgezet onderwijs in Rotterdam? Dat is de vraag waar we antwoord op willen hebben. Welke kansen biedt deze ...

 • News - 18 januari 2021

  Innovatieve haven

  We realiseren een voorlichtingsprogramma rond de Rotterdamse haven voor alle basisscholen en leerlingen van het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.  Als eerste hebben we onderzoek gedaan naar wat er al is en ...

 • News - 18 januari 2021

  Techniek Centrum Crooswijk

  In de wijk Crooswijk willen wij komende vier jaar een hybride en twee vaste techniekcentra maken in de school van OBS de Vier Leeuwen en OBS Pierre Bayle.  Het wordt een open leercentrum met technische ...

 • News - 18 januari 2021

  Techniek Centrum Experience College

  De realisatie van een techniekcentrum met accent op PIE en een techniekcentrum met accent op MVI & Wetenschap en Technologie zijn samengevoegd vanwege de samenvoeging van de GK van Hogendorpschool en Melanchthon ...

 • News - 18 januari 2021

  Kenniskring LOB

  De kenniskring LOB is inmiddels samengesteld met decanen en lob-coördinatoren van de verschillende scholen en enkele professionals. Zij brengen bestaande LOB-activiteiten in kaart en zoeken naar onderlinge verbinding. Het begin is al ...

 • News - 18 januari 2021

  Coördinatiecentrum

  Wij ondersteunen scholen en bedrijven in Rotterdam zodat leerlingen van 10 tot 17 jaar zich kunnen oriënteren op diverse beroepen, sectoren en opleidingen. Hierdoor vergroten de jonge leerlingen hun horizon en kiezen ...