Nieuwe website TechTown in de maak

Als regio Rotterdam Noord werken we momenteel aan een nieuwe website om beter te communiceren met onze stakeholders. Naast belangstelling voor Techniek & Technologie willen we onze leerlingen ‘op Noord’ ook graag belangstelling bijbrengen voor en kennis over duurzaamheid en circulariteit en hen duidelijk maken dat zij belangrijk kunnen zijn in het realiseren van de klimaatdoelen van onze stad.

Deze klimaatdoelen zijn ambitieus: 49% minder CO2-uitstoot in 2039 en als stad klimaatneutraal zijn in 2050. Als scholen hopen wij bedrijven en instellingen de ‘handen en hoofden’ te kunnen leveren om te werken aan deze doelen.

In het najaar van 2022 hopen wij u hierover meer te kunnen vertellen en te laten zien.

Reserveer hiervoor alvast de datum van 20 oktober in uw agenda van 15.30 tot 18.00 uur!

Techniekweek Toorop Mavo

Van 7 tot en met 11 juni 2022 vond op de TooropMavo de techniekweek voor leerjaar 1 en 2 plaats.  Zo’n 200 leerlingen zijn aan de slag gegaan met vraagstukken van diverse externe opdrachtgevers waaronder De Groene Boog, Houweling Group, het Ingenieursbureau Rotterdam, RDM Next en het Techniekcollege Rotterdam.

De leerlingen gingen langs bij de opdrachtgevers en werkten aan hun project op diverse Rotterdamse locaties, zoals een echt laboratorium, innovatiecentrum, bouwlocatie of productiehal. Bij de centrale afsluiting aan het einde van de week, georganiseerd door de leerlingen zelf, presenteerden de teams (4 tot 5 leerlingen) hun oplossingen aan de opdrachtgevers.

Wij willen graag iedereen bedanken voor hun enthousiasme en inzet!

VCH-store een succes!

De VCH-store is inmiddels volledig bezet en open. De winkel van, voor en door leerlingen, waar de leerlingen worden uitgedaagd en begeleid bij het ontwikkelen van talenten op het gebied van kennis, (sociale) vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid. Op deze manier wordt onderwijs echt betekenisvol.

In de VCH-Store leren en werken leerlingen aan het ontwerpen en drukken van reclame, het ontwerpen van een huisstijl, het maken of repareren van klein meubilair en zijn ze inzetbaar voor groenonderhoud in de buurt. Tijdens het uitoefenen van deze praktijkgerichte vaardigheden, leren de leerlingen ook samenwerken, omgaan met klanten en zichzelf te profileren. Zo maken ze op een leuke innovatieve manier kennis met de echte maatschappij. 

Er liggen producten in de winkel voor de verkoop van het Hout- en Meubileringscollege en externe partners. De store is inmiddels in gebruik door 12 klassen van het Vakcollege Hillegersberg.

Daarnaast zullen de eindproducten van leerlingen met het profiel BWI (Bouwen Wonen Interieur) in de winkel terecht komen. Verder zijn er projecten aangenomen voor de afdeling BWI: meubels maken voor de winkeliers in de Bergse Dorpsstraat en deuren maken voor een vakantiehuis in Frankrijk.

Verdiepende stages onder lestijd

Naast oriënterende (snuffel) stages werkt onze regio ook aan de opzet van verdiepende stages voor vmbo-leerlingen uit het 4e leerjaar. Dit zijn kortlopende stages van 2 tot 5 dagen waarbij vooraf vaststaat wat een leerling gaat leren. De werkzaamheden hiervoor zijn bepaald in overleg tussen een bedrijf en een school.

Het bijzondere hiervan is dat leerlingen onder lestijd, dus terwijl hun klasgenoten les krijgen op school, de school uit mogen om deze stage te lopen. Dit laatste komt voort uit de vraag van bedrijven. De scholen sturen vaak de leerlingen allemaal in dezelfde periode op stage, maar nu kunnen wij dit te spreiden over het hele (school)jaar.

De eerste leerlingen hebben een verdiepende stage gelopen bij Spindler en De Beroepentuin en waren hierover heel enthousiast. Met andere bedrijven en instellingen wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van deze stages. In een volgende nieuwsbrief komen we hier graag op terug.

T & T project circulaire economie

De Roncalli mavo, Toorop Mavo, het STC en het Libanon Lyceum werken vanuit het Vak T&T (Technologie & Toepassing) samen aan een mooi project over duurzaamheid en circulariteit in samenwerking met bedrijven. Op 23 juni 2022 zullen de leerlingen hun ideeën presenteren aan de bedrijven en zal een jury het meest innovatieve project kiezen.      

Deze bedrijven hebben zich o.a. ingezet voor het project:

Houweling Groep uit Bleiswijk (TooropMavo), Anexo Energie Poeldijk (Libanon Lyceum), Maasstad regie centrale Rotterdam (STC), Biobased Greenport West-Holland (Roncalli Mavo). 

Graag nodigen we u uit voor de afsluiting van ‘het circulaire project’ op donderdag 23 juni van 16.00 – 19.00 uur.  Het circulaire project is een onderdeel van Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam-Noord. Binnen dit project gaan vier Rotterdamse scholen (STC, TooropMavo, Libanon Lyceum en Roncalli Mavo) de strijd met elkaar aan.

De leerlingen zijn uitgedaagd om in opdracht van een lokale opdrachtgever een circulaire/duurzame oplossing voor een vraagstuk te bedenken. Tijdens dit afsluitende event zullen de leerlingen hun product presenteren en zullen de bedrijven die verbonden zijn aan het project laten zien welke plaats duurzaamheid/circulariteit inneemt binnen hun bedrijf.  

Aanmelden voor het event kan middels onderstaande link

https://forms.gle/7MUXwCuNFcd83bSD6

             

Meer techniek binnen het praktijkonderwijs

Vier leerlingen van het Schreuder College hebben onlangs hun lascertificaat behaald. Docent Hans Fleischhauer van Focus Beroepsacademie heeft hen de kneepjes van het vak bijgebracht, samen met Jet Valk van het Schreuder College. Gevolg: trotse leerlingen en docenten!

Leerlingen en docenten op Accent Centrum zijn ook heel blij met de extra impuls voor fietstechniek van OOMT. Hierdoor worden hopelijk meer leerlingen hiervoor enthousiast gemaakt. Er is namelijk heel veel werk voor deze richting.

Op HPC hebben leerlingen een branchedag gevolgd. Hier hebben ze kennis gemaakt met de sector techniek waarin ze vanaf leerjaar 3 branche-examens kunnen afleggen.

Ook heeft deze school technieklessen aangeboden aan basisscholen voor leerlingen met een PRO-advies.

STC update

De vmbolocatie van STC aan de Westzeedijk verhuist vanaf het nieuwe schooljaar naar Lloydstraat 35 in Rotterdam. Docenten hebben hun lokalen ingericht met moderne en up-to-date machines, mede dankzij het STO-budget. In het pand komt ook een techniekcentrum waarin omliggende basisscholen lessen W&T (Wetenschap en Techniek) kunnen volgen.

Tot die tijd gaat het techniekteam naar de basisscholen. Dit team biedt de scholen een techniekcarrousel aan voor in de klas. De leerlingen maken o.a. zeep, een knopenplank en leggen zelf een stroomkring aan. Met als afsluiting een rondvaart door de haven.

Techniek in Crooswijk

In Crooswijk zijn de basisscholen Pierre Bayle en de Oscar Romeroschool druk bezig met het vormgeven van hun programma W&T (Wetenschap en Techniek).

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 maken op een leuke manier kennis met alle vormen van techniek en technologie. Vanaf volgend schooljaar zal dit ook voor de omliggende basisscholen mogelijk worden gemaakt, zodat alle leerlingen in Crooswijk de mogelijkheid krijgen om met techniek in aanraking te komen. 

Omdat het techniekcentrum op de Oscar Romeroschool ook dé technieklocatie is waar aandacht wordt besteed aan de Rotterdamse haven en de maritieme sector, zijn leerlingen samen met instructeurs van STC Group een aantal dagen gaan varen op de Rotte. 

Herinvoeren techniekprofiel BWI

We zijn verheugd dat in Rotterdam Noord ook het profiel BWI (Bouwen Wonen Interieur) weer wordt aangeboden aan vmbo-leerlingen. Dit jaar startten 17 leerlingen op het Vakcollege Hillegersberg hiermee. Zij volgen een deel van het onderwijsprogramma bij Rijnmond Bouw en HMC.

Er zijn afspraken gemaakt tussen het Vakcollege Hillegersberg en het Hout- en Meubileringscollege voor het beroepsgerichte keuzevak ‘Meubelstofferen’ en/of het afsluiten van het profieldeel ‘Design en Decoratie’.

Een mooie start van een doorlopende leerlijn binnen dit profiel.

Experience Centre

Het Experience Centre is het nieuw ingerichte techniekcentrum van het Experience College voor de techniekprofielen MVI en PIE.

Drie keer per week worden basisschoolleerlingen hier ontvangen om technieklessen te volgen. Er zijn verschillende workshops waar de scholen uit kunnen kiezen. Deze workshops passen binnen de W&T-lessen van de basisscholen.

Daarnaast werken de leerlingen van het Experience College hier in een moderne omgeving aan hun vaardigheden. Een mooi resultaat is o.a. dat dit jaar 50% meer leerlingen voor het profielvak PIE kiezen dan in vorige jaren.