Tips voor bedrijfsbezoeken

Algemeen

Algemene tips: Rolmodellen inzetten, bedrijf koppelen aan betekenis maatschappij, leerlingen opdrachten geven: keuze doe-opdracht of ontwerpopdracht en alle banen laten zien in het bedrijf. Hierdoor speel je in op de verschillende drijfveren waardoor meer leerlingen kiezen voor techniek. *

Doel bezoek: 

 1. Oriëntatie op verschillende sectoren/branches, bedrijven en beroepen. 
 2. Horizon verbreden van leerlingen en begeleiders. 
 3. De beroepspraktijk een gezicht geven. 
 4. Uw bedrijf/organisatie/branche positief onder de aandacht brengen van de leerlingen.

Ontvangst

 • Zorg voor parkeerplek fietsen en een plek voor jassen en tassen.
 • Er moet ook altijd geplast worden.
 • Ontvang de leerlingen in de kantine of vergaderruimte. Een kan met limonade en een koekje laat ze heel welkom voelen. 
 • Geef de leerlingen even de tijd om tot rust te komen, vraag vervolgens nadrukkelijk om de aandacht voor uw verhaal.

  

Programma

Inleiding – rondleiding – doe-activiteit

 • Vertel in maximaal een kwartier over uw bedrijf/organisatie. Wat maakt u/wat levert u/wat biedt u. Uw bedrijf koppelen aan betekenis in de maatschappij. Wie zijn uw klanten?
 • Benoem de verschillende afdelingen (verkoop/inkoop/magazijn/receptie/administratie/buitendienst etc) en de verschillende beroepen/functies in het kort.
 • Houd het vooral heel praktisch en herkenbaar voor de leerlingen. Beeldmateriaal en filmmateriaal doen het goed.
 • Geef de leerlingen een rondleiding door uw bedrijf zodat zij de verschillende afdelingen en beroepen zien en de sfeer kunnen opsnuiven.
 • Richt uw verhaal en aandacht op de leerlingen, niet op de begeleiders.
 • Stel vragen aan de leerlingen voor interactie en feedback.
 • Spreek de leerlingen erop aan dat ze aandacht hebben/houden voor uw uitleg/toelichting.
 • Laat ze een carrièreperspectief zien (in simpele woorden) en vertel dat techniek en technologie niet ingewikkeld is. Je wordt er steeds beter in en alles is te leren.

De spanningsboog van pubers is niet heel lang, dus na de presentatie en rondleiding is het tijd om iets te doen. Geef ze een leuke ervaring mee. Zet ze aan het werk door een quiz of wedstrijdje. Zorg voor een doe-opdracht en een ontwerpopdracht; en laat de leerlingen hier uit kiezen.
De SOB Programmamanager denkt graag met u mee. 

Tot slot

 • U kunt de leerlingen iets meegeven, bijvoorbeeld een product of pen. Leerlingen vertellen hierdoor eerder thuis waar ze heen zijn geweest, maar dit hoeft niet.
 • Vraag tips aan de leerlingen over het bedrijfsbezoek: wat vonden ze leuk en wat niet? 
 • Laat de leerlingen het weten dat een bezoek goed en enthousiast is verlopen.
 • Maak foto’s van de ruggen van de leerlingen (ivm privacywet) en zet deze op uw website.

Heel veel succes!

Tip bekijk ook het Bèta&TechMentality-model om jongeren aan te spreken op hun interesses

Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. Deze bètatypes zijn: Ontdekkers, Creatieve Makers, Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners. Elk type biedt specifieke haakjes hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek. Lees hier meer over drijfveren van jongeren.